Disclaimer

Stichting MedMij (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 71559884) verleent je hierbij toegang tot verbind.medmij.nl en
publiceert hier ter informatie een doorverwijzing naar een persoonlijke
gezondheidsomgeving om je te helpen met veilig inloggen en snel je
medische gegevens op te halen van je zorgverlener in je PGO, toegang tot
afbeeldingen, animaties en andere materialen. Stichting MedMij behoudt
zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven
doen.
De content op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een
concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten
worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide
offerte van Stichting MedMij.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting MedMij spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak
mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en
aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op verbind.medmij.nl aangeboden content worden aangeboden zonder
enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze content kan op
elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting
MedMij. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de op deze website opgenomen
hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan Stichting
MedMij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen
liggen bij Stichting MedMij.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting MedMij,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders
aangegeven is.